All Genders Welcome 2019 : Lancement \\ Lancering

ALL GENDERS WELCOME

- Free entrance -

‼️ Inscriptions / inschrijvingen: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE6biiOgzEbA1-XyIHhF9mSIR2loD9_BqG0BovWuVxADEXhw/viewform

️‍⚡️ NL // Het RainbowHouse Brussels nodigt je uit om te komen vieren dat we de campagne "All Genders Welcome" lanceren! Afspraak op woensdag 18 december vanaf 10:00 in het Beurscafé (Beursschouwburg, 20-28, Auguste Ortsstraat - 1000 Brussel).

"All Genders Welcome" is een project waarmee het RainbowHouse ondernemingen en Brusselse gemeentes wil sensibiliseren. De campagne bestaat uit twee delen: inclusieve beelden maken voor een grafische campagne en een reeks vormingen over LGBTQI+ (Lesbiennes, Gays, Biseksuelen Trans*, Queer, Interseks, enz.) thema's voor hun personeelsleden.

Om eraan te herinneren dat alle koppels en alle families welkom zijn bij hen, dat elk individu vrij is om zijn gender identiteit in totale vrijheid te beleven en dat de publieke ruimte toehoort aan alle inwoners van Brussel... Daarom brengen we fier de slogan "All Genders Welcome".

Het programma:

10u00: Ontvangst met koffie, thee, sap en koekjes en koekjes

10u30: Inleiding door het RainbowHouse

- wie zijn wij? Wat doen wij?

- introductie van het project "All Genders Welcome" en projectie van de "making of 2018".

- anekdotes en nieuws uit de campagne van 2019

11u Toespraken en getuigenissen

- Claire Vandevivere, schepe voor gelijke kansen van de gemeente Jette

- Catherine Cossyns, eenheid Cultuur van de OCMW's van Ukkel

- Guilhem Lautrec, directeur van de dienst voor sociale actie van het OCMW van Sint-Gillis.

11.30 uur netwerken

We doen wat we kunnen om het gebeuren toegankelijk te maken voor iedereen. Daarom willen we graag weten of je specifieke noden hebt of een handicap en hoe we daarbij kunnen helpen zodat je zo veilig en comfortabel mogelijk kan deelnemen.

Je kan het inschrijvingsformulier gebruiken om aan te geven wat je nodig hebt. Je kan daar verschillende vakjes aankruisen. We hebben verschillende opties voorgesteld maar je kan er rustig dingen aan toevoegen, een opmerking of een vraag.

❤️ De buddies

- Als je het moeilijk vindt om alleen te komen, zoeken wij graag een 'kameraad' of 'buddy' om je te begeleiden.

- Personen met verschillende condities: als je in een rolstoel zit of moeilijk ziet, kunnen vrijwilligers je begeleiden; voor slecht horenden kunnen we ondertitels geven of een afgedrukte versie van de toespraken.

Om dat alles logistiek mogelijk te maken is inschrijven noodzakelijk. Inschrijvingsformulier hieronder. ⬆️⬆️

Het gebeuren is GRATIS en iedereen is welkom. Inschrijven is aan te raden, zie link hierboven⬆️⬆️

Je hebt deelgenomen aan de campagne en je wil best speechen? Ook hiervoor is inschrijven nodig. Zie link hierboven⬆️⬆️

Wil je als vrijwilliger meedoen (buddy, onthaal)? Zeker inschrijven. Link hierboven⬆️⬆️

Heb je begeleiding nodig of hulp? Inschrijven dan. Zie link hierboven⬆️⬆️

️‍⚡️ FR // La RainbowHouse Brussels vous invite à fêter le lancement de la campagne All Genders Welcome ! Rendez-vous le mercredi 18 décembre à partir de 10h00 au Beurscafé (Beursschouwburg, 20-28, rue Auguste Orst - 1000 Bruxelles).

All Genders Welcome, c'est un projet de sensibilisation que la RainbowHouse mène auprès des entreprises et des communes bruxelloises. La campagne se compose de deux parties : la création d'images inclusives pour une campagne graphique et une série de formations sur les thématiques LGBTQI+ (Lesbiennes, Gays, Bisexuel-le-s, Trans*, Queer, Intersexes, etc.) pour les membres de leur personnel.

Pour rappeler que tous les couples et toutes les familles sont les bienvenues chez elles-eux, que chaque individu est libre de vivre ses identités de genres en totale liberté, que l'espace public appartient à tous-tes les habitant-e-s de Bruxelles, nous affichons avec fierté le slogan "All Genders Welcome".

Le programme:

10h: Accueil

avec café, thés, jus et biscuits

10h30: Introduction par la RainbowHouse

- qui sommes nous? Que faisons nous?

- introduction du projet "All Genders Welcome" et projection du "making of" de 2018

- anecdotes et nouveautés de la campagne 2019

11h Discours et témoignages

- Claire Vandevivere, échevine de l'égalité des chances de la commune de Jette

- Catherine Cossyns, cellule culture du CPAS d'Uccle

- Guilhem Lautrec, directeur du département de l'action sociale du CPAS de Saint Gilles

Nous faisons de notre mieux pour rendre cet évènement accessible pour tout le monde. C’est pourquoi nous aimerions savoir si vous avez des besoins spécifiques ou des handicaps, et comment nous pouvons vous aider afin que vous puissiez participer de la façon la plus safe et confortable que possible.

Vous pouvez utiliser le formulaire d'inscription pour indiquer ce dont vous avez besoin; vous pouvez cocher plusieurs cases. Nous avons mis un certain nombre d’options, mais sentez-vous libre d’ajouter n’importe quel autre besoin, commentaire ou question.

❤️ Les buddies

- Si vous trouvez cela difficile de venir seul.e, nous nous ferons un plaisir de vous trouver un 'copain' ou 'buddy' pour vous accompagner.

- Les personnes ayant diverses fonctionnalités : pour les personnes en fauteuil roulant ou malvoyantes, des bénévoles peuvent vous accompagner ; pour les personnes malentendantes, nous pouvons fournir des sous-titres ou une version imprimée des discours.

Pour des raisons logistiques, l'inscription est requise. Voir le formulaire d'inscription ci-dessus. ⬆️⬆️

L'evenement est GRATUIT, everyone is welcome. L'inscription est recommandée. Voir le lien plus haut ⬆️⬆️

Vous voulez être bénévole (buddy, accueil)? L'inscription est obligatoire. Voir le lien plus haut ⬆️⬆️

Vous avez besoin d'un accompagnement / d'une aide? L'inscription est obligatoire. Voir le lien plus haut ⬆️⬆️

Nous cloturerons les inscriptions le 13 décembre! ✏️

Organizzato da La Maison Arc-en-Ciel

Quando ?

Mer 18 dicembre 2019 10:00-12:30

Dove ?

Beurscafé
Auguste Ortsstraat 20-28
1000  Bruxelles

Beurscafé
Auguste Ortsstraat 20-28
1000  Bruxelles

Pink Screens Bar at RainbowHouse a Bruxelles le sab 11 gennaio 2020 19:00-23:30 (Cinema Gay, Lesbica)
Pink Screens Bar at RainbowHouse
Cinema / Gay, Lesbica  

Sab 11 gennaio 2020 19:00-23:30
Genres d'à Côté / Pink Screens Film Fest (Bruxelles)

Dettagli
Tournoi de Poker a Bruxelles le dom  9 febbraio 2020 18:30-23:30 (After-work Gay, Lesbica, Etero friendly, Trans, Bi)
Tournoi de Poker
After-work / Gay, Lesbica, Etero friendl...  

Dom 9 febbraio 2020 18:30-23:30
La Maison Arc-en-Ciel (Bruxelles)

Dettagli
Match International Women's Day a Bruxelles le dom  8 marzo 2020 11:00-22:00 (Incontri / Dibatti Gay, Lesbica)
Match International Women's Day
Incontri / Dibatti / Gay, Lesbica  

Dom 8 marzo 2020 11:00-22:00
Zuidpaleis (Bruxelles)

Dettagli

Contattare La Maison Arc-en-Ciel